Hydrologie retentie 1

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

In deze les leert men onder andere wat een retentiegebied is, welke civiel technische kunstwerken gebruikt worden om te zorgen dat een gebied als retentiegebied kan dienen en daarnaast wordt er ingegaan op de waterafvoer binnen stroomgebieden.

Intro retentie[edit]

Binnen een rode delta zoals de Randstad is het van belang om water bij piekbuien tijdelijk te kunnen bergen. Hier zijn verschillende methode voor zoals het aanleggen van wafdi's maar waterberging kan ook op andere manieren plaats vinden. Modernere oplossingen zijn het aanleggen van ondergrondse ruimtes waar water opgeslagen kan worden. Traditioneel gezien wordt er meer gebruik gemaakt van retentiegebieden. Binnen Nederland zijn deze retentiegebieden een belangrijke schakel binnen het watersysteem.

Opdrachten retentiegebied[edit]

1. Omschrijf wat een retentiegebied is.

2. Welke waterbouwkundige constructies kom je tegen bij een retentiegebied?

3. Hoe werkt een knijpduiker?

4. Hoeveel water kan er geborgen worden in een retentiegebied van 6 ha?

5. Zoek 2 retentiegebieden op, maak een kaartje met G. Earth en bereken de oppervlakte van elk van beide retentiegebieden. Zorg dat je niet dezelfde hebt als je klasgenoten.

Waterafvoer[edit]

Wanneer water enige tijd vastgehouden is, is het de bedoeling dat het water vervolgens weer afgevoerd wordt. Dit gebeurt in de regel door rivieren, rioleringen etc. Een retentiegebied zal over het algemeen afwateren op een natuurlijk water zoals een rivier, kreek, kanaal of een ander watertype dat water richting zee transporteerd. Het gebied dat zijn water via een bepaalde rivier afvoert is het stroomgebied van deze rivier.

Opdrachten waterafvoer[edit]

1. Wat is de normaalafvoer van een stroomgebied van 100 ha?

2. Wat is de maatgevende afvoer van een dergelijk stroomgebied?

3. Welke maat duikers heb je nodig voor een stroomgebied van 100 ha?

4. Wat gebeurt er bij hevige regenval als je de diameter van de duiker half zo groot neemt?

Retentiegebieden[edit]