Individual projects -- Assignments -- EN -- 2007-2008 -- info.uvt.ro

From Wikiversity


Important!

The current page relates with the study topic Individual projects from 2007-2008 academic year. Thus these pages can be thought as for reference / archival purposes, and the only updates which should be done to them is for correcting spelling mistakes or common expressions.

Also I would like to ask our students to be polite when (and if) updating these pages. (If you have any questions please ask your coordinating teacher, or the original poster of the project.)

Thanks for your understanding, Ciprian Dorin Craciun 12:33, 23 February 2010 (UTC)

Atenţie! Această pagină este editabilă doar de către coordonatori. Studenţilor le este interzis să modifice această pagină, cu excepţia unor eventuale corecturi de nume sau ortografie.

Observaţii[edit]

 • Lista de mai jos prezintă doar opţiunile pentru fiecare dintre proiecte, în ordinea în care au fost primite email-urile.
 • Apariţia pe listă nu reprezintă confirmarea atribuirii proiectului. Opţiunea studentului va fi confirmată de către coordonatorul proiectului în urma unei discuţii iniţiale în care se vor stabili:
  • ce îşi propune să realizeze studentul pe marginea proiectului;
  • care este nivelul de dificultate -- şi deci de încadrare la notare -- a proiectului;
 • Dacă pentru un proiect sunt mai mulţi studenţi care şi-au exprimat opţiunea:
  • În cazul în care proiectul poate fi abordat de mai mulţi studenţi, coordonatorul va confirma fiecar obţiune pe baza regulii descrise mai sus.
  • În cazul în care proiectul fi abordat doar de un singur student, primul înscris pe listă va fi luat în considerare de către coordonator pentru confirmarea opţiunii. În prealabil studenţii înscrişi pot negocia între ei, astfel încât pe listă să rămână doar un singur student.
 • Numărul maxim de studenţi confirmaţi pentru un proiect este:
  • la Proiecte cu caracter economic vor putea fi confirmaţi maxim 2 studenţi;
  • la celelalte proiecte se pot confirma până la maxim 4 studenţi, însă numărul maxim este stabilit de coordonatorul proiectului (spre exemplu proiectul On-line English dictionary poate fi tratat de doar un student, astfel limita este de maxim o confirmare);
 • Odată ce unui student i-a fost confirmată opţiunea, el nu îşi mai poate schimba proiectul.

Exemplu[edit]

 • Proiect A -> acest proiect poate fi abordat de mai mulţi studenţi
  1. Student 1 -- confirmat -> studentului 1 îi este confirmată opţiunea
  2. Student 2 -> studentul 2 fie nu a discutat cu coordonatorul, fie nu i-a fost atribuit proiectul
 • Proiect B -> acest proiect poate fi abordat doar de un singur student
  1. Student 3 -> acest student are întâietate la confirmarea opţiunii
  2. Student 4 -> acest student are şansa să îi fie confirmată opţiunea dacă studentul 3 renunţă la opţiunea sa şi îşi exprimă opţiunea pentru un alt proiect

Networking[edit]

Firewall frontend[edit]

 • ?? -- coordonator

DHCP server with LDAP backend[edit]

 • Marian, Neagul -- coordonator

Basic firewall implementation on NT platforms[edit]

 • Ciprian Pungilă -- coordonator

Miscellaneous[edit]

RPG Game Engine[edit]

 • Ciprian Pungilă -- coordonator

Portable executable packer[edit]

 • Ciprian Pungilă -- coordonator

Binary file patcher[edit]

 • Ciprian Pungilă -- coordonator

Automatic source code formatting[edit]

 • Ciprian Pungilă -- coordonator

A simple Pascal compiler[edit]

 • Ciprian Pungilă / Dumitru Sipos -- coordonator

Security[edit]

Malicious pattern detection heuristics for portable executables[edit]

 • ?? -- coordonator

Static analysis of executable files[edit]

 • Ciprian Pungilă -- coordonator

Statistical log file analyzer[edit]

 • Marian, Neagul -- coordonator

Web services and applications[edit]

Testare on-line[edit]

 • listă închisă
 • Andreea, Pitici -- coordonator
 1. Diana, Voinoni
 2. Adrian, Şule
 3. Vári Vencel, Zoltán
 4. Silvia, Truică

Organizarea on-line a bookmark-urilor[edit]

 • Andreea, Pitici -- coordonator
 1. Alexandru, Todor

Web based shell[edit]

 • ?? -- coordonator

Online English dictionary[edit]

 • Marian, Neagul -- coordonator
 1. Zsolt, Kiss

Amazon S3 clone[edit]

 • Ciprian, Crăciun -- coordonator
 1. Iulian, Bojincă
 2. Mircea, Stăniloiu

XML based gateway for relational databases[edit]

 • Ciprian Crăciun -- coordonator
 1. Roxana, Nistor
 2. Horia, Dragomir
 3. Sorin, Iordache

XML based gateway for XML databases[edit]

 • Ciprian, Crăciun -- coordonator

TeX / LaTeX based Wiki[edit]

 • Andreea, Pitici -- coordonator

An instant messenger using web services[edit]

 • Ciprian, Pungilă -- coordonator
 • Ciprian, Crăciun -- coordonator
  1. Vladimir, Mocanu

C/C++ projects[edit]

WebKit based web browser for Linux[edit]

 • Dumitru, Şipoş -- coordonator

3D chess game[edit]

 • Cornel, Izbaşa -- coordonator

Reversi game[edit]

 • Cornel, Izbasa -- coordonator
 1. Mihaela Cristina, Bâgu
 2. Iuliana, Ioniţă

Programming languages[edit]

 • ?? -- coordonator

LLVM based project[edit]

 • ?? -- coordonator

Lisp to Python translator[edit]

 • ?? -- coordonator

Java technologies[edit]

Jini based project[edit]

 • Ciprian, Crăciun -- coordonator
 1. Alexandru, Constantin

Java Message Service based project[edit]

 • Ciprian, Crăciun -- coordonator
 1. Ovidiu, Buligan

Java Server Faces based project[edit]

 • Andreea, Pitici -- coordonator
 1. Andreea, Miheţ

JADE based project[edit]

 • Marius, Mazilu -- coordonator
 1. Gabriel, Iuhasz

Databases[edit]

Relational database to object mapping[edit]

 • Ciprian, Crăciun -- coordonator

Relational database schema definition language[edit]

 • Ciprian, Crăciun -- coordonator
 1. Florentina, Rădulescu

Associative model of data[edit]

 • Diana, Roşu -- coordonator
 1. Ana, Ştefan

Proiecte cu caracter economic[edit]

Coordonatori:

 • prof. dr. Alexandru Cicortaş -- pentru analiză
 • Ciprian, Crăciun -- pentru design şi implementare

Proiecte:

 • Aplicaţie software evidenţa personalului în contextul unui agent economic.
 • Aplicaţie software pentru gestiunea relaţiei personalului cu Casa de Pensii în vederea generării formatelor de raportare electronice spre Casa de Pensii, a calculului contribuţiei personalului pentru pensie si asigurari sociale.
 • Aplicaţie software pentru gestiunea relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Munca (contracte invididuale de munca, decizii de concediere, acte aditionale la contractile individuale de munca, state de plata pentru un organism economic).
 • Aplicaţie software pentru gestiunea stocurilor.
 • Aplicaţie software pentru gestiunea elementelor patrimoniale.
 • Aplicaţie software pentru gestiunea financiar-contabilă a producţiei.
 • Aplicaţie software pentru urmărirea fluxului tehnologic, precum şi evidenţa stocurilor de materiale, a intrărilor şi ieşirilor de materiale.
 1. Claudiu, Giurgiu
 • Aplicaţie software pentru normarea şi calcul salariilor şi a impozitului în vedearea gestionării automate a salariaţiilor şi a modului de plată a acestora din prisma unui agent economic.
 • Aplicaţie software pentru evidenţa fondului de bibliotecă, şi anume a împrumuturilor şi returnării de cărţi către, respectiv de la, persoane.
 1. Monica, Tirea
 • Aplicaţie software care să gestioneze raportările către Casa Naţională de Asigurari de Sănătate.

File systems[edit]

File system benchmark[edit]

 • Dumitru, Şipoş -- coordonator

Berkeley DB backed file system[edit]

 • ?? -- coordonator

Encrypted file system[edit]

 • Dumitru, Şipoş -- coordonator

Transactional file system[edit]

 • ?? -- coordonator

Bittorrent filsystem[edit]

 • Marian, Neagul -- coordonator
 1. Victor, Blaga
 2. Oana, Chis
 3. Raul, Morar

Data structures[edit]

In-memory transactional data structures[edit]

 • ?? -- coordonator

Distributed hash tables[edit]

 • ?? -- coordonator

A compression program[edit]

 • Ciprian Pungilă / Dumitru Sipos -- coordonator

Protocol implementations[edit]

X11 protocol implementation[edit]

 • Dumitru, Şipoş -- coordonator

Simulators[edit]

Simularea operatorilor modelului relaţional[edit]

 • ?? -- coordonator

Web interface based on Ruby on Rails for a P system simulator[edit]

 • ?? -- coordonator

Lindenmayer systems generator[edit]

 • Dumitru, Sipos -- coordonator

Boolean satisfiability problem[edit]

Hard instance generator[edit]

 • ?? -- coordonator