Informatica de gestiune -- 2008-2009 -- info.uvt.ro

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Curs[edit]

Obiective[edit]

 1. Analiza si proiectarea aplicatiilor pentru companii productive concretizata in:
  1. Prezentarea fluxului prelucrarilor si informatiei intr-o companie producatoare. Definirea subsistemelor.
  2. Stabilirea necesarului de informatie la diferite nivele.
  3. Analiza fluxului si proiectarea bazei de date.
  4. Definirea prelucrarilor care asigura realizarea obiectivelor si generarea rapoartelor.
 2. Formarea deprinderilor de lucru in echipa.
 3. Utilizarea de tehnologii moderne de dezvoltare.

Continut[edit]

 1. Activitatile de baza si fluxul procesului in compania producatoere
 2. Proiectarea de produse noi
  • Caietul de sarcini
  • Proiectarea construcitva proiectarea tehnologica
  • Rezultate: nomenclatoare de componente, de structura consumuri specifice si fisa tehnologica
  • Detalierea proiectarii subsistemului: baza de date, prelucrari si rapoarte ca si model pentru celelalte subsisteme
 3. Aprovizionarea cu materii prime si materiale. Stabilirea orizontului pentru calculul de necesar
  • Fluxul: emiterea comenzii, receptia si documentele specifice
  • Urmarirea aprovizionarii
 4. Lansarea si urmarirea productiei
 5. Lansarea si urmarirea montajului
  • Fluxul si documentele
  • Comanda de montaj fisele limita, nota de predare
  • Urmarirea montajului
 6. Lansarea si urmarirea semifabricatelor
  • Fluxul si documentele
  • Comanda de prelucrare, fisele limita, nota de predare
  • Urmarirea executiei
 7. Desfacerea
  • Colectarea comenzilor beneficiarilor, registrul de comenzi
  • Fluxul si documentele: factura
  • Urmarirea desfacerii
 8. Gestiunea materialelor
  • intrari, iesiri, operare in stoc, rapoarte
 9. Gestiunea semifabircatelor
  • intrari, iesiri, operare in stoc, rapoarte
 10. Gestiunea produselor finite
  • intrari, iesiri, operare in stoc, rapoarte
 11. Gestiunea
  • Elemente comune si specifice, documente
  • Continutul documentelor si elementele necesare colectarii cheltuielilor
 12. Decontarea realizarilor in acord si regie
 13. Urmarirea realizarilor
 14. Determinarea castigului brut
 15. Mijloace fixe, elemente de baza, amortizarea
 16. Colectarea cheltuielilor

Laboratoare[edit]

Considerente generale[edit]

 • Se pot forma echipe de cel mult 4 studenti.
 • Proiectarea se va face utilizand UML.
 • Calitatea proiectului va fi data si de tehnologiile utilizate.
 • Se va respecta proiectul nu se va realiza proiectul si dupa aceea documentatia.
 • Se poate opta pentru platforma dorita, studentii trebuind sa o asigure cand fac prezentarile.

Etape[edit]

Dupa alegerea subsistemului se vor parcurge urmatoarele etape de control dupa laboratoarele 4, 7, 11, 12 controlul final:

 • 1-2. Proiectarea bazei de date pentru structura produselor. Model.
 • 2-4. Proiectarea bazei de date si definirea restrictiilor.
 • 5. Legatura cu alte subsisteme.
 • 6-7. Definirea prelurcarilor si rapoartelor.
 • 8-11. Proiectarea de detaliu.
 • 12-14. Prezentarea proiectului de catre echipa si evaluarea sa.

Continut[edit]

 1. Analiza pentru structura produselor
  • Cerinte proprii, de la alte subsisteme, restrictii
 2. Proiectarea intetinerii structurii
 3. Realizarea unui subsistem
 4. Analiza subsistemului
 5. Cerinte specifice si pentru alte subsisteme
 6. Delimitare specific si din alte subsisteme
 7. Proiectarea bd specifice, restricii
 8. Prelucrari
 9. Rapoarte
 10. Integrarea in sistem
 11. Implementare
 12. Prezentare

Continut detailiat[edit]

Proiectarea unei aplicatii pentru intertinerea documentatiei produselor:

 • structura produsului;
 • consumirile specifice (de materiale);
 • tehnologia (fisa tehnologica);
 • are ca si obiect: intretinerea, rapoarte specifice si cerinte de la alte module;

Intretinerea structurii (produsului) trebuie sa asigure si functionalitatile cerute si anume:

 • evidentierea si reprzentarea structurii unui element;
 • evidentierea componetelor directe care intra intr-un element (pentru lansare);
 • evidentierea tuturor compusilor in care apare un element;

Rapoarte si interogari specifice si cerute de alte module:

 • componentele directe dcare intra intrun element;
 • compusii imediat superiori care contin un element specificat;
 • frecventa intretinerii unui element / elementelor;

Baza de date terbuie sa contina:

 • descrierea elementelor;
 • descrierea structurii;
 • elemente referitoare la materiale (nomenclator);
 • consumurile specifice;
 • tehnologia;

Pentru tehnologie trebuie sa existe elemente care descriu:

 • thenologia de realizare a unui element (fisa tehnologica) utilajele, meseriile, retelele tarifare, SDV-urile.

Aprovizionarea (ca si model pentru alte subsisteme):

 • proiectarea bazei de date specifice:
  • nomenclator de materiale;
  • comenzi de aprovizionare;
  • furnizori;
  • note de intrare receptie;
  • elemente plati furnizori;
 • elemente de la alte aplicatii:
  • stocuri;
  • consumuri specifice;
  • tranzactii materiale;
 • activitat:
  • determinarea necxesarlui de pateriale pentru un orizont dat;
  • determinarea stocului previzibil;
  • determinarea necesarului de aprovizionat;
  • emiterea (generarea) comenzilor de aprovizionare;
  • generarea notelor de intrare receptie;
  • rapoarte: exceptii de livrare de la furnizori, stadiul livrarilor la un momnet dat (pe o comanda, pe un material);
  • elemente petru plata furnizorilor.

Gestiunile materiale, semifabricate, produse finite:

 • elemente definitorii:
  • documentele de intrari si iesiri;
  • structura lor;
  • operarea in stoc;
  • corectii;
  • legatura cu alte aplicatii (aprovizionarea, desfacerea, productia, sectii, servicii);
  • existenta elementelor pentru colectarea cheltuielilor;
 • generarea de rapoarte;

Evaluare[edit]

Calificativele vor fi acordate tinand cont de calitatea realizarii, gradul de acoperire realizat de proiect pentru subsistem, tehnologiile utilizate.

Conditii evaluare:

 1. minimale 5:
  • o functiune implementata dintr-un subsistem;
 2. 6-7:
  • proiect minimal cu implementarea mai multor functiuni;
 3. 8-9:
  • proiect cu implementarea unor functiuni care sa se coreleze;
 4. 10:
  • proiect complex cu implementare completa;

Proiectul va fi insotit de un chestionar dat de echipa in car fiecare membru al echipei va aprecia prin nota de la 1-10 urrmatoarele:

 1. nota acordata proiectului propriu
 2. nota acordata proiectului propriu in contextul celorlalte proiecte (recomandabil sa se vada si alte proiecte realizate de colegi)
 3. nota pentru aportul in cadrul proiectului in comparatie cu ceilalti echipieri
 4. mentiune daca exista echipieri care au aport mai mare ca si subsemnatul (da sau nu)
 5. nota acordata pentru calitatea proiectarii
 6. nota acordata prentru gradul de acoperire a problematicii prin proiect (daca face ce se care sau nu)
 7. nota acordata pentru calitatea tehnologiilor de dezvoltare utilizate
 8. mentiune daca a invatat ceva prin realizarea proiectului (da sau nu)
 9. comentarii libere, anonime pe un formular la alegere:
  • legate de utilitatea realizarii proiectului
  • ce anume a invatat in plus realizand proiectul
  • ce a pierdut realizand proiectul

Bibliografie[edit]

 • Documentatie UML la alegere
 • Elemente din prelegerile de curs
 • Documentatie referitaore la tehnologiile de realizare

Tutoriale[edit]