Ivan Illich

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ivan Illich (phát âm [ɪˈvɑn lɪtʃ] [1]) (Vienna, ngày 4 tháng 9 năm 1926 - Bremen, ngày 2 tháng 12 năm 2002) là một nhà triết học và nhà phê bình xã hội vô chính phủ người Áo. Ông là tác giả của một loạt các bài phê bình của các tổ chức văn hóa phương Tây đương đại và những tác động của chúng đối với nguồn gốc và thực hành giáo dục, y học, công việc, sử dụng năng lượng và phát triển kinh tế.

Liên kết ngoài[edit]