Izskaidro kondensatora darbības pamatprincipu un tā lietojumu mūsdienu tehnikā

From Wikiversity
Dažāda veida kondensatori

Izskaidro kondensatora darbības pamatprincipu un tā lietojumu mūsdienu tehnikā[1] ir viena no prasmēm, kas skolēniem jāapgūst pēc Latvijas valsts standarta 11. klases fizikas stundās.

Uzdevumi[edit]

 1. Kādos apstākļos vadītājos var uzkrāt lielu elektrisko lādiņu?
 2. Ko sauc par divu vadītāju elektrisko kapacitāti?
 3. Kāpēc elektriskās kapacitātes jēdziens nav lietojams dielektriķiem?
 4. No kā atkarīga elektriskā kapacitāte?
 5. Definējiet elektriskās kapacitātes vienību!
 6. Ar ko vienāda plakanā kondensatora elektriskā kapacitāte?
 7. Ar ko vienāda kondensatora enerģija?
 8. Nosauciet galvenos kondensatora lietojumus!
 9. Kā var izmērīt vielas dielektrisko caurlaidību, izmantojot kondensatoru?
 10. Vai elektriskās kapacitātes jēdzienu var attiecināt arī uz vienu vadītāju?

Atsauces[edit]

 1. https://www.siic.lu.lv/fiz/fiz_prog_proj.pdf