Keep

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Keep
 1. Giử

Verb + Preposition[edit]

 • Keep out
Giử ngoài
 • Keep away
Giử kín
 • Keep up
Giử đúng
 • Keep on
Giử dậy

Examples[edit]

 • Keep in touch
Giử liên lạc
 • Keep the lid on
Đừng tiết lộ
 • Keep out of
Giử ngoài
 • Keep out of reach
Giử ngoài vòng tay với
 • Keep out of trouble
Đừng để gặp phiền phức
 • Keep your nose clean
Đừng xen vào chuyện người khác
 • Keep an eye on
Để ý
 • Keep your eye open
Mở mắt dòm
 • Keep looking
Để ý tìm
 • Keep your promise
Nhớ giử lời hứa
 • Keep out of children reach
Giử ngoài vòng tay với của con nít
 • Keep away from the reach of children
Giử ngoài vòng tay với của con nít
 • Keep away from me
Đừng đến gần tôi
 • Keep sake
Lưu niệm