Khuếch đại điện DC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khuếch đại điện DC cho một điện thế xuất bang điện thế nhập nhân với hang số khuếch đại

Khuếch đại điện dương[edit]

Tỉ lệ điện thế xuất trên điện thế nhập

Giá trị điện trở để trăng si tơ cho một điện thế âm khuếch đại ở cổng xuát

.

Khuếch đại điện âm[edit]

Transistor amplifier blocked emitor.svg

Tỉ lệ điện thế xuất trên điện thế nhập

Giá trị điện trở để trăng si tơ cho một điện thế âm khuếch đại ở cổng xuát

.