Khuếch đại điện dương

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Giá trị điện trở để trăng si tơ cho một điện thế dương khuếch đại ở cổng xuát