Kinh doanh xã hội

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kinh doanh xã hội là một lĩnh vực nghiên cứu mới nổi và do đó không có định nghĩa ưa thích. Các định nghĩa về loại hình doanh nhân này thường bao gồm rằng đó là một loại hình kinh doanh không chỉ có giá trị lợi nhuận mà còn tạo ra một tác động xã hội tích cực.

Đặc điểm của kinh doanh xã hội[edit]

  • Hoạt động kinh doanh xã hội là hoạt động sáng tạo, tạo ra giá trị xã hội
  • Giải pháp độc đáo cho một vấn đề xã hội
  • Tác động xã hội lớn xuyên qua các khu vực và biên giới quốc gia
  • Có thể nhân rộng và bền vững
  • Nó xảy ra trong hoặc trên các lĩnh vực phi lợi nhuận, kinh doanh và công cộng
  • Quy trình động được tạo và quản lý bởi một cá nhân
  • Phấn đấu khai thác sự đổi mới xã hội với một tư duy kinh doanh
  • Tạo giá trị xã hội mới trên thị trường và cộng đồng.
  • Giúp thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG)