Kinh sách Hindu giáo

From Wikiversity

Các bản kinh chính của Ấn Độ giáo là kinh Vệ Đà (được xem là quan trọng nhất): Upanishads, MahabharataRamayana. Những quyển kinh này có chứa những bài thánh ca, những câu thần chú, triết lý, nghi lễ, những bài thơ và những câu chuyện mà người Hindus đặt niềm tin của họ vào đó. Các bản kinh khác được sử dụng trong Ấn Độ giáo bao gồm Kinh Bà La Môn, những kinh điển, và Aranyakas.