Lão tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Laozi.jpg

Lão Tử (chữ Hán: 老子, cũng được chuyển tự thành Lao Tzu, Lao Tse, Laotze, Laotsu trong các văn bản Tây Phương) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc . Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỉ IV TCN[cần dẫn nguồn], thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết Đạo đức kinh (道德經) - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖).

Trích dẩn[edit]

 • Hỗn độn thiên địa sơ khai chữ Đạo đứng đầu tất cả . Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời , trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.
 • Tri nhân giả trí, tự tri giả minh
Biết người khác chỉ mới là người có hiểu biết, nhưng tự biết mình thì mới là người sáng suốt
 • Tự biết mình là người sáng suốt
Thắng được người là có sức mạnh
Thắng được mình là kiên cường.
 • Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất
Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt
 • Tri túc chi túc hà thời túc . Tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn
Biết đủ thì đủ và lúc nào cũng đầy đủ . Biết nhàn thì nhàn và lúc nào cũng nhàn .
 • Lo thắng người thì loan . Lo thắng mình thì yên
 • Hư vô thanh tĩnh, tự nhiên vô vi
Hành động thuận theo tự nhiên không có mục đích riêng.
 • Vô Vi tức Đạo. Đạo thường vô vi nhi vô bất vi
Không làm tức là Đạo. Đạo thường không làm, mà không gì không làm được
 • Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.
 • Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.
 • Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.
 • Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi.
 • Ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa.
 • Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân.
 • Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.
 • Ai muốn ước chế người khác thường không tự ước chế bản thân mình.
 • Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.
 • Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.
 • Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.
 • Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên.
 • Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó.
 • Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.
 • Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ.
 • Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.
 • Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất.
 • Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.
 • Khi bạn hài lòng đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn.