Lý Nam Đế Lý Bí lập ra nước Vạn xuân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Emperor Ly Nam De.jpg

Lý Nam Đế (chữ Hán: 李南帝; 503 – 548), húy là Lý Bí hoặc Lý Bôn (李賁) (xem mục Tên gọi bên dưới), là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lý và nước Vạn Xuân.