Lướng tính Sóng Hạt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lượng tử có công thức

Từ công thức trên ta thấy, lượng tử mang 2 đặc tính Sóng và Hạt

Sóng -
Hạt -