Lược đồ (tâm lý học)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một lược đồ là một nhận thức được lưu trữ, hiệu quả, cách trước bộ giải thích thông tin và kinh nghiệm. Tuy nhiên, vì các lược đồ có xu hướng được sử dụng tự động (một cách vô thức), chúng cũng có thể dẫn đến các lỗi về nhận thức và nhận thức. Các lược đồ cũng được học, thông qua việc nâng cấp và mã hóa.

Tham khảo[edit]

Xem thêm[edit]