Lịch sử 10/Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vương quốc Cam-pu-chia[edit]

 • Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông nam Á.
 • Tộc người Khơ me (thuộc nhóm Môn-Khơ-me), sống ở phía bắc Cam-pu-chia, giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước, biết khắc chữ Phạn ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
 • VI đến VIII lập nước Chân Lạp.
 • Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hoàng):
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.
  • Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai
  • Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.
 • Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ang co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh).
 • Năm 1863 bị Pháp xâm lược.
 • Văn hóa: rất độc đáo
  • Có chữ viết riêng từ chữ Phạn.
  • Văn học dân gian và văn học viết phản ảnh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.
  • Kiến trúc Hin đu giáo và kiến trúc Phật giáo: quần thể Ang co Vát và Ang co Thom.

Vương quốc Lào[edit]

 • Người Lào Thơng tạo ra chum đá (cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng).
 • Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm
 • Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lan Xang - Triệu Voi
 • Vua -Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành các mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.Cương quyết chống xâm lược Miến Điện.
 • Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa của Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827).
 • Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp.
 • Người Lào thích ca hát
 • Thế kỷ XIII, đạo phật truyền vào theo một dòng mới.
 • Kiến trúc có Thát Luổng.

Tham khảo[edit]

 • SGK Lịch sử 10, NXB Giáo dục, 2019