Lịch sử 6/Ôn tập chương III

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Câu hỏi[edit]

1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.

* Nước ta liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị, đô hộ, gọi đó là thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến thế kỷ X

* Tên gọi nước ta qua các triều đại phong kiến Bắc thuộc:

Thời gian Chính quyền đô hộ Tên gọi nước ta
111 TCN Nhà Hán Châu Giao
Đầu thế kỷ III Nhà Ngô Tách châu Giao thành Quảng Châu (Trung Quốc), và Giao Châu (Âu Lạc cũ).
Đầu thế kỷ VI Nhà Lương Giao Châu.
603 Nhà Tùy Giao Châu.
618 Nhà Đường An Nam đô hộ phủ

Chính sách cai trị tàn bạo, thâm độc, đồng hóa dân tộc ta.

2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc.

STT Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa Người lãnh đạo Tóm tắt diễn biến chính Ý nghĩa
1 Năm 40 Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Mê Linh, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Giao Châu. Ý chí quyết tâm giành độc lập, chủ quyền cho đất nước.
2 Năm 248 Bà Triệu Bà Triệu Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa). Rồi lan ra khắp Giao Châu.
3 Năm

542 – 602

Lý Bí Lý Bí – Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa.

– Chưa đầy 3 tháng nghĩa quân làm chủ các quân huyện, chiếm được thành Long Biên.

– Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân.

– Triệu Quang Phục 548 – 602.

4 722 Mai Thúc Loan Mai Thúc Loan Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu.

Ông kết hợp nhân dân khắp Giao Châu và Chăm-pa chiếm được thành Tống Bình.

5 776 – 791 Phùng Hưng Phùng Hưng Phùng Hải Khoảng 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải phất cờ khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Tống Bình.

3. Sự chuyển biến về kinh tế và văn hóa xã hội.

– Kinh tế:

+ Các nghề: nông nghiệp, thủ công được duy trì và phát triển hơn trước.

+ Mở rộng giao lưu buôn bán

– Văn hóa phương Bắc được du nhập vào nước ta, nhưng nhân dân ta vẫn giữ phong tục tập quán của dân tộc (tục nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy).

– Sau hơn một ngàn năm bị đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán và phát triển kinh tế là nhờ lòng yêu nước; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; ý chí vươn lên; ý thức bảo vệ nền văn hóa dân tộc.

Tham khảo[edit]

  • SGK Lịch sử 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.