Lịch sử 6/Ôn tập chương I và II

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta đến thời kỳ dựng nước Văn Lang, Âu Lạc?[edit]

Địa điểm Thời gian Hiện vật
Hang Thẩm Hai – Thẩm Khuyên (Lạng Sơn) Hàng chục vạn năm Chiếc răng của Người Tối cổ
Núi Đọ (Thanh Hóa)

Xuân Lộc (Đồng Nai)

40 – 30 vạn năm Công cụ bằng đá của những người nguyên thủy được ghè đẽo thô sơ
Phùng Nguyên, Cồn Châu Tiên, Bến Đò 4000 – 3500 năm Nhiều công cụ đồng thau

Xã hội nguyên thủy trải qua những giai đoạn nào?[edit]

Giai đoạn Địa điểm Thời gian Công cụ sản xuất
Người Tối cổ Sơn Vi Hàng chục vạn năm Đồ đá cũ, công cụ đá ghè đẽo thô sơ.
Người tinh khôn, giai đoạn đầu. Hoà Bình, Bắc Sơn 40 – 30 vạn năm Đồ đá giữa và đồ đá mới, công cụ đá được mài tinh xảo
Người tinh khôn giai đoạn phát triển. Phùng Nguyên 4000 – 3500 năm Thời đại kim khí, công cụ sản xuất bằng đồng thau, sắt.

Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?[edit]

- Vùng cư trú: mở rộng (rời khỏi hang động đến định cư ở vùng chân núi, thung lũng ven khe suối, vùng đồng bằng ven các con sông lớn, …)

- Cơ sở kinh tế: phát triển, công cụ được cải tiến, sự phân công lao động

- Quan hệ xã hội: hình thành bộ lạc, chiềng chạ, sự phân hóa giàu nghèo.

- Nhu cầu thủy lợi, bảo vệ mùa màng, chống ngoại xâm.

4. Hiện vật tiêu biểu cho văn minh Văn lang –Âu Lạc là Trống đồng.

5. Công trình tiêu biểu cho văn minh Văn lang- Âu Lạc là thành Cổ Loa.

6. Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nói lên cội nguồn của dân tộc.

7. Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh nói lên chống lũ lụt, bảo vệ mùa màng.

8. Truyện thánh Gióng nói lên truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Tham khảo[edit]

  • SGK Lịch sử 6, NXB Giáo dục, 2019