Jump to content

Lịch sử hình thành và phát triển Tây y

From Wikiversity

Nguồn gốc Tây y

[edit]

Tây y được hình thành từ

  • Ông Hippocrates được xem là tổ sư của ngành y mà kế thừa ngày nay là y học phương Tây hay Tây y
  • Ông Galen đã đặt nền tảng phát triển cho lý luận y khoa.

Lương y Ả Rập

[edit]

Sau khi đế chế La Mã sụp đổ và bắt đầu thời Trung Cổ, các lương y trong thế giới đạo Hồi đã kế tục và tạo nên bước đột phá lớn cho ngành nhờ được hỗ trợ từ bản dịch sang tiếng A rập các công trình của Hippocrates và Galen.

Nhiều lương y tiên phong nổi tiếng là người Ả Rập