Lục giác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lục giác , 6 giác quan trong con người cho biết cảm nhận với thế giới xung quanh

  1. Thị giác . Mắt dùng để thấy các sự kiện xung quanh
  2. Thính giác . Tai dùng để nghe ngóng
  3. Khứu giác . Mủi dùng để ngửi
  4. Vị giác . Lưởi dung để nếm
  5. Xúc giác . cảm giác có được khi đụng chạm, tiếp xúc bằng da
  6. Trực giác hay Ý . Khả năng suy nghĩ, ý nghĩ