Lục thập hoa giáp

From Wikiversity

Theo cách tính Âm lịch của Trung Quốc, Năm Tháng, Ngày, Giờ đều mang 2 chữ Can và Chi.

 • 10 CAN: Giáp Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
 • 12 CHI: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Can có 10, Chi có 12, đem phối hợp với nhau có 6 vòng Con Giáp thành 60 năm nhưng đến năm 61 thì trở lại như cũ.

Can dương và chi dương kết hợp[edit]

Chỉ có can dương và chi dương kết hợp được với nhau.

5 can dương x 6 chi dương = 30 cặp Can, Chi, cụ thể:
Chi/Can Giáp Bính Mậu Canh Nhâm
Giáp Tý Bính Tý Mậu Tý Canh Tý Nhâm Tý
Dần Giáp Dần Bính Dần Mậu Dần Canh Dần Nhâm Dần
Thìn Giáp Thìn Bính Thìn Mậu Thìn Canh Thìn Nhâm Thìn
Ngọ Giáp Ngọ Bính Ngọ Mậu Ngọ Canh Ngọ Nhâm Ngọ
Thân Giáp Thân Bính Thân Mậu Thân Canh Thân Nhâm Thân
Tuất Giáp Tuất Bính Tuất Mậu Tuất Canh Tuất Nhâm Tuất

can âm và chi âm kết hợp[edit]

Chỉ có can âm và chi âm kết hợp được với nhau.

5 can âm x 6 chi âm = 30 cặp Can, Chi, cụ thể:
Chi/Can Ất Đinh Kỷ Tân Quý
Sửu Ất Sửu Đinh Sửu Kỷ Sửu Tân Sửu Quý Sửu
Mão Ất Mão Đinh Mão Kỷ Mão Tân Mão Quý Mão
Tị Ất Tị Đinh Tị Kỷ Tị Tân Tị Quý Tị
Mùi Ất Mùi Đinh Mùi Kỷ Mùi Tân Mùi Quý Mùi
Dậu Ất Dậu Đinh Dậu Kỷ Dậu Tân Dậu Quý Dậu
Hợi Ất Hợi Đinh Hợi Kỷ Hợi Tân Hợi Quý Hợi

Lục thập hoa giáp - 60 tổ hợp Can Chi[edit]

Vậy, có tất cả 60 cách kết hợp Thiên Can và Địa Chi, gọi là Lục thập hoa giáp hay Lục thập Giáp Tý (chữ khởi đầu của thiên can và địa chi khi kết hợp với nhau).

Kết luận: Qua bảng liệt kê 60 hoa giáp trên có thể thấy rằng, mỗi tuổi (địa chi) chỉ có 5 mệnh nạp âm. Ví dụ: Tuổi Tý chỉ có các mệnh nạp âm là: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý và Nhâm Tý.


Can Chi
 1. Giáp Tý
 2. Ất Sửu
 3. Bính Dần
 4. Đinh Mão
 5. Mậu Thìn
 6. Kỷ Tỵ
 7. Canh Ngọ
 8. Tân Mùi
 9. Nhâm Thân
 10. Quý Dậu
 11. Giáp Tuất
 12. Ất Hợi
 13. Bính Tý
 14. Đinh Sửu
 15. Mậu Dần
 16. Kỷ Mão
 17. Canh Thìn
 18. Tân Tỵ
 19. Nhâm Ngọ
 20. Quý Mùi
 1. Giáp Thân
 2. Ất Dậu
 3. Bính Tuất
 4. Đinh Hợi
 5. Mậu Tý
 6. Kỷ Sửu
 7. Canh Dần
 8. Tân Mão
 9. Nhâm Thìn
 10. Quý Tỵ
 11. Giáp Ngọ
 12. Ất Mùi
 13. Bính Thân
 14. Đinh Dậu
 15. Mậu Tuất
 16. Kỷ Hợi
 17. Canh Tý
 18. Tân Sửu
 19. Nhâm Dần
 20. Quý Mão
 1. Giáp Thìn
 2. Ất Tỵ
 3. Bính Ngọ
 4. Đinh Mùi
 5. Mậu Thân
 6. Kỷ Dậu
 7. Canh Tuất
 8. Tân Hợi
 9. Nhâm Tý
 10. Quý Sửu
 11. Giáp Dần
 12. Ất Mão
 13. Bính Thìn
 14. Đinh Tỵ
 15. Mậu Ngọ
 16. Kỷ Mùi
 17. Canh Thân
 18. Tân Dậu
 19. Nhâm Tuất
 20. Quý Hợi
Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Giáp (1) Giáp Tý (51) Giáp Dần (41) Giáp Thìn (31) Giáp Ngọ (21) Giáp Thân (11) Giáp Tuất
Ất (2) Ất Sửu (52) Ất Mão (42) Ất Tỵ (32) Ất Mùi (22) Ất Dậu (12) Ất Hợi
Bính (13) Bính Tý (3) Bính Dần (53) Bính Thìn (43) Bính Ngọ (33) Bính Thân (23) Bính Tuất
Đinh (14) Đinh Sửu (4) Đinh Mão (54) Đinh Tỵ (44) Đinh Mùi (34) Đinh Dậu (24) Đinh Hợi
Mậu (25) Mậu Tý (15) Mậu Dần (5) Mậu thìn (55) Mậu Ngọ (45) Mậu Thân (35) Mậu Tuất
Kỷ (26) Kỷ Sửu (16) Kỷ Mão (6) Kỷ Tỵ (56) Kỷ Mùi (46) Kỷ Dậu (36) Kỷ Hợi
Canh (37) Canh Tý (27) Canh Dần (17) Canh Thìn (7) Canh Ngọ (57) Canh Thân (47) Canh Tuất
Tân (38) Tân Sửu (28) Tân Mão (18) Tân Tỵ (8) Tân Mùi (58) Tân Dậu (48) Tân Hợi
Nhâm (49) Nhâm Tý (39) Nhâm Dần (29) Nhâm Thìn (19) Nhâm Ngọ (9) Nhâm Thân (59) Nhâm Tuất
Quý (50) Quý Sửu (40) Quý Mão (30) Quý Tỵ (20) Quý Mùi (10) Quý dậu (60) Quý Hợi

La bàn lục thập hoa giáp[edit]

Bản Chu Kỳ 60 Năm