Lực đàn hồi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực trở về vị trí ban đầu của lò xo . Lực đàn hồi có ký hiệu đo bằng đơn vị Niutơn

. Lực đàn hồi chiều x (chiều ngang)
. Lực đàn hồi chiều y (chiều dọc)

Với

- Lực đàn hồi chiều x và chiều y
- chiều x và chiều y cuả Lực đàn hồi
- hằng số đàn hồi

Năng Lực đàn hồi[edit]

. Lực đàn hồi chiều x (chiều ngang)
. Lực đàn hồi chiều y (chiều dọc)

Cân bằng[edit]

Cân bằng chuyển động theo chiều ngang[edit]

Cân bằng chuyển động theo chiều dọc[edit]

Dao động lò xo[edit]

Dao động qua lại theo chiều ngang[edit]

Dao động qua lại theo chiều dọc[edit]

Dao động sóng[edit]

Từ trên ta thấy, mọi dao động sóng đều có một Phương trình dao động (phương trình đạo hàm bậc hai) có nghiệm của một Hàm số sóng có dạng tổng quát

Phương trình dao động sóng Hàm số sóng Tần số góc