Lực điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực điện từ tạo ra từ tổng của 2 lực , Lực động điện và Lực động từ . Lực điện từ có ký hiệu

Lorentz force.svg

Công thức Lực điện từ[edit]

Tổng của 2 lực , Lực động điện và Lực động từ , tạo ra Lực điện từ

Từ trên