Lực Ampere

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực điện làm cho Điện tích đứng yên di chuyển

Với

Lực Ampere
Điện tích
Điện trường