Lực Coulomb

From Wikiversity

Lực hút của 2 Điện Tích khác dấu

Với

, Lực Culom
, Điện tích
, Hằng số hấp dẩn
, khoảng cách giửa hai Điện tích