Lực Lorentz

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực từ làm cho Điện tích di chuyển theo hướng vuông góc với hướng di chuyển ban đầu hút của trái đất trên mọi vật về hướng mình

Với

Lực Lorentz
Điện tích
Vận tốc
Từ Trường