Lực Ly Tâm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực làm cho vật di chuyển khỏi Vòng Tròn

Với

, Lực Ly Tâm
, Vận tốc
, Khối lượng
, Bán kín