Lực Quay Tròn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực làm cho vật di chuyển theo Vòng tròn

Với

, Lực Quay Tròn
, Khối Lượng
, Vận tốc
, Bán kín