Lực chuyển động thẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực tạo ra chuyển động theo đường thẳng không đổi hướng của các chuyển động thẳng ngang, thẳng doc, và thẳng nghiêng


Lực tạo ra chuyển động thẳng ngang[edit]

Lực tạo ra chuyển động thẳng doc[edit]

Lực tạo ra chuyển động thẳng nghiêng[edit]

Động lực[edit]

[m] --> v