Lực chuyển động tròn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực làm cho vật di chuyển theo đường tròn

Uniform circular motion.svg Velocity-acceleration.PNG

Chuyển động cung tròn[edit]

Uniform circular motion.svg

Lực

Năng lực

Cân bằng đạt được khi

Chuyển động cung tròn[edit]

Velocity-acceleration.PNG

Chuyển động theo vòng tròn[edit]

Cân bằng đạt được khi

Chuyển động rời khỏi vòng tròn[edit]

Cân bằng đạt được khi