Lực dao động sóng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Với mọi dao động đều tạo sóng sin đều, lực làm cho vật di chuyển theo sóng sin

Wave.png