Lực dao động sóng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Với mọi dao động đều tạo sóng sin đều, lực làm cho vật di chuyển theo sóng sin