Lực di động

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực tương tác với vật làm cho vật di chuyển

Với

- Lực di động
- Khối lượng
- Gia tốc