Lực hướng tâm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực di chuyển theo quỷ đạo vòng tròn

Velocity-acceleration.PNG

Công thức[edit]