Lực ma sát

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực ma sát đại diện cho lực chống lại hay hỗ trợ chuyển động trên một diện tích bề mặt . Lực ma sát có ký hiệu đo bằng đơn vị Niutơn

Công thức[edit]

Từ trên

Các loại lực ma sát[edit]

Lực ma sát trượt
Sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.
Lực ma sát lăn
Sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
Lực ma sát trượt
Giữ cho vật không trượt khi chịu tác dụng của lực khác.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Vật lí, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 21−24