Latonic

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Latonic là một ngôn ngữ hư cấu được phát triển trực tiếp từ tiếng Latin và sau đó bị ảnh hưởng bởi tiếng Ý. Latonic rất phức tạp mặc dù có vẻ như tiếng Ý có lẽ khó nói hơn nhiều.

Latonic là gì?

  • Một ngôn ngữ thú vị nghe có vẻ thanh lịch và có thể được sử dụng cho thơ, bài hát và văn bản
  • Không phải là một biến thể rẻ tiền của tiếng Latin hoặc tiếng Ý, nhưng là một Conlang chu đáo
  • Một ngôn ngữ đầy thách thức phức tạp về mặt ngữ pháp hơn tiếng Ý, nhưng đơn giản hơn tiếng Latin. Đây không phải là một trong những ngôn ngữ có hàng trăm trường hợp và chế độ đòi hỏi bạn phải suy nghĩ nửa giờ cho mỗi câu, nhưng nó cũng sẽ không dễ dàng.
  • Dành cho những người hoài cổ: Nó có những trường hợp, tâm trạng khác nhau và rất nhiều từ trong tiếng Latin đã biến mất trong các ngôn ngữ Lãng mạn sau này
  • Ảnh hưởng chủ yếu bởi tiếng Latin, tiếng Ý, tiếng Venice và từ vựng cũng bằng tiếng Pháp

Một ví dụ văn bản: (đây là bài viết về Nelson Mandela từ Wikipedia, mà tôi không viết!)

"Nelso Rolihlahla Mandéla, nato le Jullo 18 1918, il servî quo Presidente l'Afrique de Sûd de 1994 a 1999 il primo presidens Sûd-Victano qui fûi electo de una eleczióne qui permisi la reprentazio a l'intêro popelo. Ante su presidenza Mandéla il age un activista contre l'aparthèid (segregazióne) , la seczio armata Simplzióne Victane Nazionale (ANC). A 1962 il fûi huntato e conficto sabotage e âlie culpe, e judicato a lé vite. Mandéla il passâi 27 anni è la carcera, multi Robben. è secuenza su remissióne le Fébruario 11 năm 1990, Mandela il duxi su faczio è la negotazione que resultâro' è la democraza è 1994. Quo presidente de 1994, một năm 1999, il dedi vali Torne a la reconcilazióne.

è l'Phi de Sud, Mandéla il se cogne sépe quo Madíba, un Titelo offerto de li segnôri li clan Mandéla.

Mandéla i l habûi cộng với que 250 offsetazio inpre quatra decégna, pré cu'l habûi le prémiu Nobél de la speed è 1993. "

Tham khảo[edit]