Liên kết ôxy

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Liên kết ôxy[edit]

Kim loại rỉ sét khi để ngoài trời . Thí dụ như

Sắt rỉ sét .
Cu rỉ sét .