Liên kết kim loại

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Liên kết kim loại[edit]

Tính chất ion[edit]

Trong phản ứng hóa học, nếu nguyên tử mất bớt hoặc thu thêm điện tử, nó sẽ trở thành phần tử ion mang điện dương hoặc âm. Hai ion khác loại sẻ hút nhau tạo thành một Phân tử trung hòa về điện

Các Nguyên Tố thuộc nhóm Kim loại thường có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng. Vì vậy, Các kim loại có khuynh hướng nhường electron để trở thành ion Dương . Các Nguyên Tố thuộc nhóm Phi kim thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng. Vì vậy, Các chất phi kim có khuynh hướng nhận electron để trở thành ion âm.

Vậy các Kim loạiPhi Kim dể Liên Kết với nhau để tạo một Phân Tử

Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa kim loại và phi để tạo thành Phân Tử kim điển hình hoặc có hiệu số độ âm điện lớn hơn hoặc bằng 1,7.