Lo lắng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lo lắng là một trạng thái cảm xúc mơ hồ, khó chịu, được đặc trưng bởi các kinh nghiệm sợ hãi, sợ hãi, đau khổ và không thoải mái. Mọi người cảm thấy lo lắng vì nhiều lý do. Tất cả mọi người trải nghiệm lo lắng tại một số điểm trong cuộc sống của họ. Có thể xử lý sự lo lắng là một kỹ năng sống quan trọng. Một số người bị rối loạn lo âu (nhìn vào rối loạn lo âu để biết thêm thông tin). Các triệu chứng lo âu có thể bao gồm tăng nhịp tim, đổ mồ hôi và cảm thấy mất kiểm soát.

Tham khảo[edit]