Love

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Động từ
  1. Thương / Yêu
Danh từ
  1. Tình yêu

Examples[edit]

  • Love is blind
Tình yêu mù quáng
  • No lost love
Không mất mát tình thương
  • Love me not
Thương em không
  • Lost in love
Lạc lối trong tình yêu