Jump to content

Luân hồi

From Wikiversity

Luân hồi có nghỉa là chu kỳ tuần hoàn của một vận động cứ lậi đi lập lại mãi. Thí dụ như Chu kỳ vận động của Mặt trời , Sinh tử luân hồi kiếp sống con người

Chu kỳ vận động của Mặt trời[edit]

Qua xem xét hiện tượng Mặt trời mọc lặn lên xuống cho thấy

  1. Sáng , Mặt trời mọc , Hướng đông , mang khí nhiệt ấm
  2. Trưa , Mặt trời lên , Hướng bắc , mang khí nhiệt nóng
  3. Chiều , Mặt trời xuống , Hướng tây , mang khí nhiệt mát
  4. Tối , Mặt trời lặn , Hướng nam , mang khí nhiệt lạnh

Sinh tử luân hồi kiếp sống con người[edit]

Qua xem xét kiếp sống của mọi sinh vật cho thấy

Quá trình tiến triển của mọi sinh vật qua 4 giai đoạn Sinh ra , Hình thành , Phát triển và Diệt vong được gọi là Sinh ,Trụ , Dị , Diệt . Thí dụ như kiếp song con người là quá trình tiến triển của con người qua các giai đoạn Sinh ra (Bởi cha mẹ) , Trưởng thành (Do thức ăn nuôi dưởng) , Già đi (Suy yếu theo thời gian) , rồi Chết (Do có sinh thì có diệt).