Luân hồi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Luân hồi có nghỉa là lang thang trôi nổi trong chu kỳ tuần hoàn .

Sinh tử luân hồi[edit]

Qua xem xét kiếp sống của mọi sinh vật cho thấy , quá trình tiến triển của mọi sinh vật qua 4 giai đoạn Sinh ra , Hình thành , Phát triển và Diệt vong được gọi là Sinh ,Trụ , Dị , Diệt

Thí dụ như kiếp song con người là quá trình tiến triển của con người qua các giai đoạn Sinh ra (Bởi cha mẹ) , Trưởng thành (Do thức ăn nuôi dưởng) , Già đi (Suy yếu theo thời gian) , rồi Chết (Do có sinh thì có diệt).

Nhân quả luân hồi [edit]

Quá trình tuần hoàn lang thang trôi nổi của nhân tạo ra quả