Luật toán tích phân bất định

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Integral as region under curve.png

Tích phân bất định của một hàm số toán có công thức tổng quát

Luật toán tích phân bất định[edit]

Rule Conditions
1
2
Homogeniety
3
Associativity
4
Integration by Parts
4
General Integration by Parts
5
6
Substitution Rule
7
8
9
10