M

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Muốn sang thì bắc Cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.


  • Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.


  • Mười năm lưu lạc giang hồ,
Một ngày tu tỉnh, cơ đồ lại nên.


  • Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.


  • Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi.


  • Mình về có nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.