Màu sắc tiếng Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Màu đen
  • Màu trắng
  • Màu Xanh lá cây
  • Màu Hồng
  • Màu Đỏ
  • Màu Tím