Máy phát âm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Từ các cuộc nghiên cứu, các máy phát âm điện tử đả được chế tạo dùng trong công nghệ giải trí và thông tin bao gồm các máy phát âm điện tử sau: