Máy phát âm điện tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Dien thoai co.jpegHD Ready (344424641).jpg

Thiết bị điện tử xử lý âm thanh[edit]

Thiết bị điện tử xử lý âm thanh bao gồm

Máy phát âm điện tử[edit]

Từ các cuộc nghiên cứu, các máy phát âm điện tử đả được chế tạo dùng trong công nghệ giải trí và thông tin bao gồm các máy phát âm điện tử sau: