Mạch điện Điot

From Wikiversity

Biến đổi chiều điện[edit]

Bộ biến đổi chiều điện Hi`nh
Lối mắc 1 điot
Lối mắc 2 điot
Lối mắc 4 điot


Đinh chiều dòng điên[edit]

chiều dòng điện theo chiều muổi tên từ trái sang phải
chiều dòng điện theo chiều muổi tên từ phải sang trái


Cho qua nửa sóng diện dương
Cho qua nửa sóng diện âm