Mạch điện điện trở nối tiếp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Với n điện trở mắc nối tiếp với nhau, tổng điện trở kháng sẻ tăng

Với n điện trở có cùng điện trở kháng mắc nối tiếp với nhau, tổng điện trở kháng sẻ tăng