Mạch điện LC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ở trạng thái cân bang[edit]

Ở trạng thái cân bang, tong điện của L và C bang không

RL Series Open-Closed.svg

Với

Nghiệm của phương trình trên

Ở trạng thái đồng bộ[edit]

Ở trạng thái đồng bộ, tong điện kháng và điện thế của L và C bang không

Từ trên