Mạch điện LC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ở trạng thái cân bằng[edit]

Ở trạng thái cân bằng, tổng điện của mạch điện bằng 0.

Ở trạng thái đồng bộ[edit]

Ở trạng thái đồng bộ, tổng điện kháng va tổng điện cuả mạch điện bằng không