Mạch điện LC nối tiếp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ở trạng thái cân bằng[edit]

RL Series Open-Closed.svg

Ở trạng thái cân bằng, tổng điện cuả mạch điện bằng không

Wave.png

Ở trạng thái đồng bộ[edit]

Ở trạng thái đồng bộ, tổng điện kháng va tổng điện cuả mạch điện bằng không

Standing Wave.PNG