Mạch điện LC nối tiếp

From Wikiversity

Ở trạng thái cân bằng[edit]

Ở trạng thái cân bằng, tổng điện cuả mạch điện bằng không

Ở trạng thái đồng bộ[edit]

Ở trạng thái đồng bộ, tổng điện kháng va tổng điện cuả mạch điện bằng không