Mạch điện RL

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

RL nối tiếp[edit]

RL Series Open-Closed.svg

Ở trạng thái cân bang, tong điện của R và C bang không

2 port LR ổn điện tần số thấp[edit]

BoloctansoLR2.PNG

RL ổn điện tần số cao[edit]

Series-RL.svg