Mạch điện RL

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

RL nối tiếp[edit]

Ở trạng thái cân bang, tong điện của R và C bang không

2 port LR ổn điện tần số thấp[edit]

RL ổn điện tần số cao[edit]