Mạch điện RLC

From Wikiversity

Ở trạng thái cân bằng[edit]

Với R khác không

Phương trình trên có nghiệm

Một nghiệm số thực khi .
Hai nghiệm số thực khi .
Hai nghiệm số phức khi .

Với

Với R =0
Với R,C =0


Với L =0


Với C =0

Ở trạng thái đồng bộ[edit]

Với R khác không
. ,
Với R =0
. ,
Với R,C =0